Tłoczymy tylko z polskich ziaren !

Regulamin dodawania opinii

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania Opinii Użytkowników na temat produktów będących w ofercie sklepu internetowego oleoteka.pl, prowadzonym przez OLEOTEKA s.c. z siedzibą w Pile, ul. Kasztelańska 19, zwanym dalej Oleoteka.
 2. Użytkownik przesyłając do serwisu oleoteka.pl Opinię do produktu/ów akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 3. Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w serwisie oleoteka.pl zwanym dalej Serwis, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi.
§ 2 Zasady publikowania opinii/recenzji
 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie winna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników, Oleoteka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu), dowolne oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, pseudonim). Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 4. Pseudonim (nick) wybrany przez autora Opinii nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów. Jeżeli Oleoteka uzna, że użyty przez autora Opinii Pseudonim jest niestosowny przysługuje mu prawo żądania dokonania zmiany nicku lub odmowy publikacji Opinii.
 5. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez zespół ds. e-commerce (zgodnie z §2, pkt 7). Oleoteka zastrzega sobie również prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii.
 6. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 7. Oleoteka nie redaguje Opinii/Wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia (odrzucenia), w szczególności gdy:
  • naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  • zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  • zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż oleoteka.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.
  • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  • nie dotyczą w całości lub części opiniowanego produktu,
  • nie maja wartości merytorycznej,
  • opinia zawiera treści o charakterze spamu,
  • są kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawierają fragmenty treści z różnych źródeł, a także nie może być kopią własnej Opinii;
  • są wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
  • nie zawierają polskich znaków,
  • napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki,
  • w całości pisane są wersalikami (dużymi literami).
 8. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 9. Ocena Klientów dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Klientów. Średnia ta uwzględnia różne rodzaje uwag w zależności od miejsca pozostawienia Opinii (Serwis) oraz osoby wystawiającej opinię (zarejestrowany klient Oleoteka, użytkownik nie zarejestrowany).
§ 3 Prawa autorskie
 1. Użytkownik udziela Oleoteka nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Oleoteka wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności Opinii i Wypowiedzi.
 2. W ramach udzielonej licencji Oleoteka otrzymuje prawo do:
 3. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
 4. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 5. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Oleoteka. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Oleoteka, że Opinia/Wypowiedź jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.
§ 4 Postanowienia końcowe
 1. Oleoteka zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
 2. Oleoteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 
 

opinie_pl.pdf
Opinie
Szanujemy Twoją prywatność!
Witamy! Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij „Zarządzaj cookies”. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia.
Zobacz więcej